ASIH Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB Södra länet

En sammanhållen vårdkedja ger säkerhet och trygghet

Vi erbjuder dig en trygg, kompetent och respektfull vård - utifrån dina unika behov.

Vi arbetar för att optimera välbefinnandet hos varje patient. Med hjälp av bred kompetens möter vi varje individ på dennes villkor. Vi kallar det för personcentrerad vård och arbetar efter en väl grundad metod.

Vi tar hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser, som annars bara ges inom slutenvården.

Vi har även en palliativ slutenvårdsavdelning, dit våra palliativa ASIH-patienter har företräde. Det är en del av den sammanhållna vårdkedja som vi kan erbjuda och som skapar smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter. Hos oss ska alla känna trygghet.

Vi erbjuder dig en trygg, kompetent och respektfull vård - utifrån dina unika behov.