ASIH Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB Norra länet

ASIH Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB, Norra länet erbjuder Palliativ vård i hemmet och på våra avdelningar. Vi erbjuder också Avancerad hemsjukvård till kroniskt svårt sjuka och svårt multisjuka patienter.

Målet för vår verksamhet är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt, oavsett var patienten vårdas. Det omfattar bland annat att vi utifrån patientens egna önskemål och genom hög tillgänglighet dygnet runt, tillhandahåller bästa möjliga symptomkontroll och lindring.

Det är viktigt för oss att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Vi strävar efter hög kontinuitet och arbetar utifrån ett multiprofessionellt team som består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Alla i teamet har ett nära samarbete med varandra för att tillgodose patientens behov på bästa möjliga sätt. Den medicinska vård vi tillhandahåller är kostnadsfri.

Den vård vi ger, oavsett var den sker, utförs med kompetens, respekt, ansvar och omtanke. Detta vill vi också ska genomsyra våra möten med patienter och anhöriga, såväl som med samarbetspartners, remittenter och kollegor.