Avancerad sjukvård i hemmet

Vi erbjuder dig en trygg, kompetent och respektfull vård - utifrån dina unika behov.

Vi tar hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser, som annars bara ges inom slutenvården. Vi har även palliativa slutenvårdsavdelningar, dit våra palliativa ASIH patienter har företräde.

Det är en del av den sammanhållna vårdkedja som vi kan erbjuda och som skapar smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter. Hos oss ska alla känna trygghet.

Vi arbetar för att optimera välbefinnandet hos varje patient. Med hjälp av bred kompetens möter vi varje individ på dennes villkor. Vi kallar det för personcentrerad vård och arbetar efter en välgrundad metod.

Att vårdas i sitt eget hem

Som patient är det värdefullt att få möjlighet att vara kvar hemma trots svår sjukdom eller behov av palliativ vård. Detta är fullt möjligt genom att bli ansluten till ASIH genom remiss från din ansvariga läkare. Vi utför kvalificerad medicinsk vård dygnet runt under årets alla dagar.

Genom vårt multiprofessionella team vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för trygg, säker och god vård i hemmet. Hembesöken i ASIH är kostnadsfria och den medicinska vården kan jämställas med sjukhusvård.