en bild

Aktiv livsstil hela livet

EN STUDIECIRKEL OM FALLPREVENTION OCH BALANSTRÄNING

Aktiv livsstil hela livet

Studiecirkeln vänder sig till dig som riskerar eller är rädd för att falla. Du är i pensionsåldern och bor i eget boende.

Studiecierkeln är utformad med 10 träffar där varje tillfälle har ett tema kring fall och fallrädsla. Teman att diskutera kan t ex vara hur man med fallriskförebyggande åtgärder som fysisk aktivitet, kost och andra sätt kan förhindra fall.

Vid några tillfällen har vi inbjudna gästprofessioner som ger dig av sin kunskap kring fall och fallriskfaktorer i vardagen. Vid varje tillfälle ingår även balansträning.

För att kunna delta i studiecirkeln - Aktiv livsstil- behöver du först träffat någon av våra fysioterapeuter eller arbetsterapeuter på ett nybesök.

Du bokar antingen via telefon 08 606 41 80 eller genom webbtidbokning, 1177 Vårdguidens e-tjänster där du väljer Rudans Rehab som mottagning.