Rudans Rehab skapar vårdresultat

Rudans Rehab ligger på entréplan, Handens sjukhus i Haninge. I sjukhus i Haninge tar vi hand om din rehabilitering. Här jobbar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, dietist, kiropraktor och logoped.

Vi tror att goda resultat skapas av att se och möta varje individs enskilda behov.

Kombinationen av en utmärkt medicinsk kompetens och nära samarbeten med andra delar inom vården ger effektivitet och trygghet.

Till oss kan alla komma som har behov av rehabilitering efter sjukdom eller skada, oavsett ålder.